Privacy

Privacy statement
Clinias Kliniek voor tandheelkunde streeft er na om veilig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan conform de richtlijnen van de AVG wet en regelgeving.

U persoonsgegevens worden gebruikt en of verwerkt voor de onderstaande doeleinden:

Wij delen u persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer u daar toestemming voor verleent, dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst tussen de praktijk en u , of wanneer dit een wettelijke verplichting betreft.

Om de veiligheid van de persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen maken wij binnen de organisatie gebruik van een beveiligde mail voor het uitwisselen van patiënt gegevens, genaamd zorgmail. Het medisch dossiér van elke patiënt kan alleen worden ingezien doormiddel van een beveiligde omgeving waar alleen werknemers van de organisatie toegang tot hebben. Elke werknemer van de organisatie is wettelijk verplicht vertrouwelijk en veilig om te gaan met cliënt gerelateerde informatie.

Mocht u vragen hebben omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u daarover contact op nemen met de praktijk.