Spoed

Voor dringende pijnklachten is er buiten onze openingstijden een dienstdoende tandarts bereikbaar welke u kan raadplegen. Hiervoor belt u naar het algemene nummer van de praktijk en wordt u via deze weg doorverwezen naar de spoeddienst.